Tadeusz Konwicki. Baina

Leidykla „Odilė“

Įprasta kaina €9,25

Geriausios 2021 m. verstinės knygos: literatūros klasika

Jūratės Visockaitės recenzija žurnale „Literatūra ir menas“

Homo cultus. Mažosios Europos pokalbiai. Prarastojo laiko paieškos Vilniaus krašte. Pokalbis apie T. Konwickį

 

Baina“ – populiariausias Pavilnyje užaugusio lenkų rašytojo Tadeuszo Konwickio (1926–2015) romanas, nukeliantis mus į XIX amžiaus Vilniaus kraštą, gyvenamą aistringų, paslaptingų, su likimu besigrumiančių žmonių. Tai jaudinantis pasakojimas apie rašytojo močiutę – bajoraitę Heleną Konwicką ir jos nepaprastą meilę. Stiprūs jausmai, laiko rėmus griaunantys istorijos paveikslai, pasakotojo vaizduotės žaismė ir atjauta kenčiantiems personažams – visa susilieja į kerintį poetinį audinį.

 

Štai šitaip per seną, tiksliau sakant, amžiną mišką lydžiu

savo močiutę Heleną Konvicką į Buivydžius ir vilkinu tuos

prieš šimtą metų nutikusius įvykius: ir užtęsiu, ir sutrumpinu,

kad tik išvengčiau lemties, bet ši vis tiek priartėja, ištinka,

atsrūva lyg didžiulė, nuo horizonto iki horizonto, upė,

milžiniška laiko upė, kurioje sūkuriuoja smulkučiai žmonių

likimai, ūmiai kyla nelaimių bangos, putoja neišvengiamų

katastrofų kaskados. Žingsniuoja mano močiutė Helena per

tą kraštą, panašų į Senovės Graikiją. Kiekvienas miestelis,

kiekvienas užusienis, kiekviena kryžkelė – žmonijos istorija.

Visi čia vieni kitus pažįsta, visi tos pačios kilmės, visi kuria

naują istoriją, naują mitologiją, naują kosmogoniją, kurią piligrimai

ir tremtiniai paskui išplatina visame pasaulyje.

 

                                                                                Tadeusz Konwicki „Baina


Mano programa yra atjauta, mano programa yra buvimas kartu jūsų didybėje ir jūsų skurde, jūsų pakilimuose ir jūsų pralaimėjimuose, jūsų poetiniuose polėkiuose ir jūsų gyvuliškuose skausmuose... Esu atjauta, supratimas ir bendra kančia be vardo ir be pavardės, be asmens, be adreso. O mano terapijos tikslas turėtų būti viltis."

 

 

Iš lenkų k. vertė Vidas Morkūnas

Viršelio ir serijos dailininkas Jurgis Griškevičius

 

ISBN 978-609-8222-53-1 

Apimtis: 272 p.
Formatas: 137x190 mm
Įrišimas: kieti viršeliai

Leidimo metai: 2021


Knygos leidimą parėmė Lietuvos kultūros taryba

  Lietuvos  kultūros taryba