Vytautas Kavolis. Laisvės kultūra

Leidykla „Odilė“

Įprasta kaina €9,25

 

Vytautas Kavolis (1930–1996) – sociologas, kultūrų ir civilizacijų istorikas, Pitirimo Sorokino ir Talcotto Parsonso mokinys ir asistentas Harvardo universitete, ilgametis Dickinsono kolegijos profesorius, Tarptautinės lyginamųjų civilizacijų studijų draugijos – ISCSC – prezidentas, Amerikos sociologų asociacijos sekretorius, Santaros-Šviesos organizacijos kūrėjas ir lyderis, „Metmenų“ žurnalo redaktorius, angliškai ir lietuviškai rašytų monografijų autorius.

Laisvės kultūra“ – 1991-aisiais Kavolio sumanyta, anuomet neišleista, šiandien kaip niekad aktuali knyga.

***

Ko vertas liberalizmas, jei jis vien apie laisvę?

***

Tik tie, kurie pajėgia laisvai įsipareigoti ir ištikimai savo įsipareigojimus vykdyti, turi teisę reikalauti sau laisvės.

***

Žmogus gali būti laisvei vidiniai nepajėgus. Šiuo atveju jis nuo laisvės stengsis pabėgti arba pasiduodamas jam pasisiūlančių autoritetų globai, arba savąjį autoritetą, – koksai menkas jis bebūtų, – primesdamas kitiems, kurių skirtingo savąja laisve naudojimosi būdo jis negali pakelti.

***

Atsisakę ribų sampratos, ir liberalai gali tapti kultūriniais imperialistais.

***

Žmogus gali įvairių savo laisvės dalių atsisakyti. Bet tik ne vidinio balso, sprendžiančio, kokiomis sąlygomis ir kokiais atvejais individo laisvė sugrįžta individui.

***

Kam nekūrybiškam žmogui reikalinga laisvė?

                                                                                                  Vytautas Kavolis

 

Išleidimo metai: 2023

Puslapių skaičius: 208 p.

ISBN: 978-609-8222-59-3

Formatas: 14 x 21 cm

Įrišimas: minkšti viršeliai su atvartais

 

Dizaineris Jurgis Griškevičius