Stasys Yla. Žodžiai iš Dievų miško

Leidykla „Odilė“

Įprasta kaina €6,75

Šioje knygoje kunigo Stasio Ylos (1908–1983) tekstai – paskaitos, maldos, pamokslai – rašyti 1943–1944 metais Štuthofe ir skaityti nacių koncentracijos stovykloje kalėjusiems lietuviams. Iš išlikusių rankraščių skelbiami pirmą kartą.

Psichologo, filosofo, istoriko Stasio Ylos Štuthofo kūryba išlieka svarbi ne tik kaip pavergtų žmonių pasipriešinimo ir dvasinės stiprybės liudininkė: ji kelia ir įžvalgiai, jautriai svarsto bendrus žmogaus egzistencijos klausimus. Ylos parašytas maldas redagavo drauge kalėjęs rašytojas Balys Sruoga, gyręs autorių už jo tekstų nuoširdų paprastumą ir poetiškumą.

„Pastoviose gyvenimo sąlygose Dievo garbintojų yra galybės. Bet audrose, jūrų siautėjime, bandymų valandose – reta.“


„Daryk taip, kad viskas tik nuo tavęs pareitų, bet pasitikėk Dievu taip, tarsi viskas nuo Jo priklausytų (senas kartūzų šūkis).“

„Yra gilių dvasinių lūžių, kuriems pagydyti reikia ypatingų priemonių. Ir yra paprastesnio dvasios apsivėlimo, pasidarančio per eilę metų, kuriam pašalinti užtenka gero šepečio.“

„Mirtis lietuviui niekad nebuvo tamsi. Jis drąsiai žiūrėjo jai į akis, kaip kovėsi Pilėnuos, kai lėmė Žalgirio kautynes. Ir dabar kapinės jam, kaip Čiurlionio paveiksle, bus spindinčios paslaptinga šviesa. – Amžinoji šviesa čia, amžinoji šviesa ten! Gyveni ar mirti jam vis tiek!“

„Kas gydo, tas pats ne kartą užsikrečia. Kas kito gyvybę gelbėja, tas pats ne kartą žūsta. – Stiprios yra padugnių bacilos!“

„Vaidina visi: vieni kad savo menkystę pridengtų, kiti – kad savo didumą užslėptų; vieni, kad save pademonstruotų, kiti – kad nuo savęs dėmesį nukreiptų; vieni vaidina iš kvailumo (ir sunku tai nuslėpti), kiti iš gudrumo, treti iš paprastumo. Nevaidina tik vaikai ir naivėliai, o jei vaidina – tai būna jų nekaltas žaismas.“

Stasys Yla

 

Dailininkė Sigutė Chlebinskaitė

Leidėjas: Odilė
Išleidimo metai: 2018
Puslapių skaičius: 224
ISBN: 9786099592275
Formatas: 15 x 21, minkšti viršeliai

 

Lietuvos  kultūros taryba     Lietuvos Respublikos kultūros ministerija